prototype

Wat doet de poet in jouw gemeente?

Wat
doet
de
poet
in
gemeente
?

Niet elke gemeente maakt dezelfde financiële keuzes. Op deze site kun je de verschillen zien in bestedingspatroon tussen gemeenten.

De poet in

Wie betaalt bepaalt, zeggen ze. Een gemeentebestuur dat bijvoorbeeld veiligheid belangrijk vindt, zal geneigd zijn daar meer geld aan uit te geven, en daardoor misschien minder aan –noem eens wat– onderwijs of volksgezondheid.

En, is de gemeente effectief?

Geld uitgeven is één ding, een belangrijker vraag is: wordt het geld doeltreffend besteed? Als een gemeente veel geld aan sport uitgeeft en er zijn maar weinig mensen lid van een sportvereniging, kun je je afvragen of dat geld effectief ingezet is.

Met andere woorden: wat doet de poet?

Welk onderwerp vind jij belangrijk?

Kies een onderwerp dat jou aan het hart gaat en ontdek hoe de gemeente scoort op effectiviteit!

Hoofdpost:

Op de algemene uitgavepost scoort de gemeente ten opzichte van het landelijk gemiddelde:

Niveau van de uitgaven
Effectiviteit van de uitgaven

Dit is een score berekend op basis van indicatoren en kostenposten .

Op onderstaande kaart kun je zien hoe omliggende gemeenten het doen.

Niveau van de uitgaven
Kostenpost:
gemeente
-
totaal
inkomsten - -
uitgaven - -
saldo -
Effectiviteit van de uitgaven
Indicator:
gemeente
-
indicator
waarde - -

Misschien denk je als je dit ziet: dit is toch wel heel opmerkelijk! Dan kan het een idee zijn om een gemeenteraadslid te benaderen en te vragen hoe het zit.

Klik hier om naar het e-mailadres van een gemeenteraadslid te zoeken.

 

van

aan